Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2
Bratislava
829 24

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/20856111
Fax:  02/20856501

 

Úradné hodiny:

8,00 – 15,00 hod.
8,00 – 15,00 hod.
8,00 – 15,00 hod.
8,00 – 15,00 hod.
8,00 – 14,00 hod.

Úradné hodiny
Späť na zoznam