Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Košice-okolie

Okresný úrad Košice-okolie, Organizačný odbor

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6004191, 055/6004181
Fax:  055/6325983

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6004265
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Odbor živnostenského podnikania

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6004187
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Odbor krízového riadenia

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6004157
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6004168, 055/6004169
Fax:  055/6337408

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hroncova 13
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/6004191, 055/6004181
Fax:  055/6325983

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Katastrálny odbor

Južná trieda 82
Košice
040 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  055/2818241
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Košice-okolie, Katastrálny odbor, Pracovisko Moldava nad Bodvou

Podhorská 28
Moldava nad Bodvou
045 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam