Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Výskumná agentúra

Hanulova 5/B
Bratislava
841 01

GPS (lat;lon): 48,178889 ; 17,042330
Tel.:  +421 2 69299296
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam