Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Slovenský historický ústav v Ríme

Lamačská cesta 8/A
Bratislava
811 04

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  
Fax:  

Úradné hodiny:

14:00 – 18:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam