Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Magistrát mesta Košíc

Trieda SNP 48/A
Košice
04001

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  055/6419112
Fax:  055/6437175

Úradné hodiny:

8:00-15:30
8:00-15:30
8:00-16:30
8:00-15:30
8:00-14:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam