Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Žilina

Okresný úrad Žilina, Organizačný odbor

Janka Kráľa 4, sídlo výkonu práce Predmestská 1613
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5117465
Fax:  041/5651428

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Žilina, Majetkovoprávny odbor

Janka Kráľa 4, sídlo výkonu práce Andreja Kmeťa 17
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5117211, 041/5117503
Fax:  041/5117303

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Predmestská 1613
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5117494
Fax:  041/5117485

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. M. R. Štefánika 1
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/5076816
Fax:  041/5076809

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Žilina, Katastrálny odbor

Andreja Kmeťa 17
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  041/2817500
Fax:  041/5620426

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor

Andreja Kmeťa 17
Žilina
010 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:   041/5074280
Fax:  041/5001282

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam