Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bellova 54/a
Bratislava - Nové Mesto
837 63

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54 77 67 77, 02/54 77 67 74
Fax:  

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam