Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Trebišov

Okresný úrad Trebišov, Organizačný odbor

M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6714198
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor všeobecnej vnútornej správy

M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6714171
Fax:  056/6714128

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 716/172
Kráľovský Chlmec
077 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6281890
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor živnostenského podnikania

M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6714168
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor krízového riadenia

M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6714140
Fax:  056/6714155

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

M. R. Štefánika 1161/184
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/3812013
Fax:  056/6682022

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie

M.R. Štefánika 32
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6688850
Fax:  056/6722544

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Pozemkový a lesný odbor

Námestie mieru č. 804
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/6280432
Fax:  056/6688053

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Katastrálny odbor

Námestie mieru č. 804
Trebišov
075 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/2818400
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Trebišov, Katastrálny odbor, Pracovisko Kráľovský Chlmec

Hlavná 105
Kráľovský Chlmec
077 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  056/2818420
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam