Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor organizačný

Námestie osloboditeľov 1
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/5518723
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia

Nám. osloboditeľov 1
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/55 187 50
Fax:  044/55 187 57

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania

Nám. osloboditeľov 1
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/55 187 40
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nám. osloboditeľov 1
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/5522696
Fax:  044/5522113

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vrbická 1993
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/551 49 59
Fax:  044/551 49 59

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Pozemkový a lesný odbor

Kollárova 2
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/5624146
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor

Kollárova 3
Liptovský Mikuláš
031 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/2817640
Fax:  044/5514080

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie osloboditeľov č.1
Liptovský Mikuláš
031 41

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  044/55 187 30
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam