Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Štátna pokladnica

Radlinského 32
Bratislava - Staré Mesto
81005

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  + 421 2 572 62 110, + 421 2 572 62 111 (Po - Pia: 7.30 - 17.00)
Fax:  

Úradné hodiny:

8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30
8.00 - 11.30, 12.30 - 14.30

Úradné hodiny
Späť na zoznam