Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Levice

Okresný úrad Levice, Organizačný odbor

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322010
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322030
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Odbor živnostenského podnikania

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322020
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322045
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322060
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Katastrálny odbor

Komenského 24
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322080
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322070
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia

Ul. Rozmarínová 4
Levice
934 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  0961322040
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam