Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Levoča

Okresný úrad Levoča, Organizačný odbor

Nám. Majstra Pavla 59
Levoča
054 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4462162
Fax:  053/4471430

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levoča, Odbor krízového riadenia

Nám. Majstra Pavla 59
Levoča
054 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4462162
Fax:  053/4471430

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Majstra Pavla 59
Levoča
054 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/4411825
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Levoča, Katastrálny odbor

Mäsiarska 14
Levoča
054 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  053/2818667
Fax:  053/4510557

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam