Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6
Bratislava - Petržalka
851 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/68 20 86 11
Fax:  02/68 20 86 19

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam