Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Sabinov

Okresný úrad Sabinov, Organizačný odbor

Námestie slobody 85
Sabinov
083 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/4880301
Fax:  051/4480361

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Sabinov, Odbor krízového riadenia

Námestie slobody 85
Sabinov
083 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/4480334
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 85
Sabinov
083 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/4880346
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Sabinov, Katastrálny úrad

17. novembra 2
Sabinov
083 01

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  051/2818762
Fax:  051/4520867

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam