Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Okresný úrad Malacky

Okresný úrad Malacky, Organizačný odbor

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034 79 71 222
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Odbor krízového riadenia

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034 79 71 226
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/774 30 56
Fax:  

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/797 12 02
Fax:  034/772 38 54

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/797 12 02
Fax:  034/772 38 54

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Katastrálny odbor

Záhorácka 2942/116
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/281 70 01
Fax:  034/772 52 78

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Odbor všeobecnej vnútornej správy

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/797 12 02
Fax:  034/ 772 38 54

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny

Okresný úrad Malacky, Odbor živnostenského podnikania

Záhorácka 2942/60A
Malacky
901 26

GPS (lat;lon): ;

Tel.:  034/797 12 02
Fax:  034/772 38 54

Úradné hodiny:

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam