Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Metodicko-pedagogické centrum

Ševčenkova 11
Bratislava
850 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 48 20 94 11
Fax:  

Úradné hodiny:







Úradné hodiny
Späť na zoznam