Ústredný portál verejnej správy

FAQ - Podnikateľ

Otázky a odpovede - Podnikateľ

- Tu nájdete informácie, s ktorými sa podnikatelia najčastejšie stretávajú pri používaní ÚPVS, elektronických stránok a pri komunikácii
   s orgánmi verejnej moci.