Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
Bratislava
811 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/ 572 95 322, 02/ 572 95 318
Fax:  02/524 91 647

Sídlo vicepremiéra a adresa na doručovanie

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Sídlo úradu 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam