Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
Bratislava
811 05

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/ 572 95 322, 02/ 572 95 318
Fax:  02/524 91 647

Sídlo vicepremiéra a adresa na doručovanie

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Sídlo úradu 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Úradné hodiny:Úradné hodiny

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Trnavská cesta 100/II
Bratislava
821 01

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  + 421 2 35 803 083
Fax:  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Úradné hodiny:

8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 21.00 h
8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 18.00 h

Úradné hodiny
Späť na zoznam