Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25
Bratislava
811 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/2092 81 49
Fax:  

Sídlo ministerstva: 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25
811 09 Bratislava

IČO: 50349287
DIČ: 2120287004

 


Úradné hodiny:Úradné hodiny

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Pribinova 25
Bratislava
811 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  + 421 2 35 803 083
Fax:  

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“) za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ktoré ÚV SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. Od 1. januára 2019 bola NASES delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý sa od 1. júla 2020 v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Úradné hodiny:

8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 21.00 h
8.00 h – 18.00 h
8.00 h – 18.00 h

Úradné hodiny
Späť na zoznam