Ústredný portál verejnej správy

Postup pri prihlásení sa do elektronickej schránky

Prihlásenie sa do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente prostredníctvom ústredného portálu je možné kliknutím na stránku https://schranka.slovensko.sk
Systém Vás automaticky presmeruje na prihlasovanie prostredníctvom Vašej eID karty.

Upozornenie:
Pred prihlásením je nutné mať spustenú aplikáciu eID klient, ktorá Vám umožní prihlásenie s Vašou eID kartou. V prípade, že aplikáciu nemáte inštalovanú, môžete si ju stiahnuť na stránke Ministerstva vnútra SR. Po inštalácii je potrebné aplikáciu eID klient spustiť. Automatické spúšťanie aplikácie po štarte Vášho počítača si môžete nastaviť podľa návodu v časti 4.2 Konfigurácia aplikácie eID klient v používateľskej príručke.

Postup prihlásenia

Krok 1:
Pripojte čítačku k Vášmu počítaču.

Krok 2:
Vložte Vašu eID kartu do čítačky kariet.

Krok 3:
Prebieha komunikácia so serverom.

Krok 4:
Zadajte BOK kód k svojej  eID karte. Na prihlásenie sa Vám odpočítava čas 10-tich minút.

Krok 5:
Systém overí zadaný BOK kód.

Krok 6:
Po úspešnom overení budete presmerovaný do Vašej elektronickej schránky.

 

Problémy s prihlásením

V prípade, že prihlásenie do Vašej elektronickej schránky  zlyhalo, skontrolujte,  prosím, že boli splnené nasledujúce podmienky:

  • Ste držitelom elektronického občianskeho preukazu (eID karty) vydaného po 1. 12. 2013 a máte na eID karte aktivovaný elektronický čip a aktivovanú Online eID funkciu,
  • Máte inštalované príslušné softvérové vybavenie pre používateľov eID kariet (https://eidas.minv.sk/download),
  • Postupovali ste podľa vyššie uvedeného návodu na prihlásenie sa do elektronickej schránky.

Ak bolo, aj napriek dodržaniu spomínaných krokov, Vaše prihlásenie do elektronickej schránky neúspešné, kontaktujte ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle:  02/35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h.

Používateľská príručka k elektronickým schránkam [.pdf, 1474.1 kB]

Zodpovednosť za obsah: redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 25. 9. 2023
Dátum zverejnenia: 31. 12. 2013