Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Štátny jazyk

Kultúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka, ako to vyplýva zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky, ako aj zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky jazyk slovenský.

Používanie iných jazykov v úradnom styku upravuje osobitne zákon č. 184/1998 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Jazykom menšiny je bulharský jazyk, český jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk a ukrajinský jazyk.

Ďalšie informácie sa dozviete priamo na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, do ktorého kompetencie spadá uvedená problematika.

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2021
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko