Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo kultúry SR

Duševné vlastníctvo

Kultúra

Je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Právo duševného vlastníctva obsahuje dve oblasti:

  1. autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (APS) – súvisí skôr s umeleckou, kultúrnu oblasťou,
  2. právo priemyselného vlastníctva (PPV) súvisí skôr s hospodárskou, technickou oblasťou.

Dátum poslednej zmeny: 13. 8. 2020
Dátum zverejnenia: 14. 11. 2017