Ústredný portál verejnej správy

Elektronické služby registra fyzických osôb

Občan a štát

V októbri 2015 sprístupnilo ministerstvo vnútra na svojom a na ústrednom portáli elektronické služby registra fyzických osôb. Ak vlastníte aktivovaný občiansky preukaz s čipom alebo príslušný doklad vydaný cudzincovi, môžete získať údaje o Vás evidované v registri fyzických osôb už aj cez internet.

Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2017
Dátum zverejnenia: 27. 9. 2016

Lokalita

  • Slovensko