Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie a doprava

Cestovanie pomocou vlastných dopravných prostriedkov je súčasťou každodenného života, a preto musia byť majitelia vozidiel oboznámení so všetkými životnými situáciami, ktoré sa k doprave viažu. Informácie o kúpe, predaji, evidencii, nehodách, cestovaní a podobne nájdete práve v tejto sekcii.
 1. Kúpa auta
 2. Predaj auta
 3. Prevod držby vozidla
 4. Sťahovanie do druhého okresu
 5. Parkovanie a pokuty
 6. Diaľničné a cestné poplatky
 7. Dopravné nehody a škodové udalosti
 8. Emisná a technická kontrola, kontrola originality
 9. Likvidácia vozidla
 10. Postenie vozidla
 11. Vodičský preukaz
 12. Cestovanie do zahraničia

 

Kúpa auta

Pri kúpe nového alebo jazdeného vozidla musíte zmenu nahlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Pri osobnom prihlasovaní platí lehota 30 dní, dokedy musíte auto aj predviesť, aby policajti mohli overiť doklady s údajmi na vozidle. Úkon môžete spraviť aj pomocou elektronickej služby a to do 15 dní (aj v tomto prípade musíte auto predviesť). Termín na dopravnom inšpektoráte si môžete objednať elektronicky. Pri prepise vlastníka zaváži aj to, či ide o prepis v rámci okresu alebo mimo neho (aj tu môžete využiť elektronickú službu). Pri zmene okresu sa totiž musia vymeniť aj tabuľky s evidenčným číslom.

Viac informácií.

Predaj auta

Pri predaji vozidla musíte zmenu vlastníka nahlásiť na dopravnom inšpektoráte. Lehota 15 dní začína plynúť od predaja a nahlásiť ju môžete aj pomocou elektronickej služby. Pri odhlasovaní nemusíte auto pristaviť ani platiť administratívne poplatky. Dôležitým dokladom je potvrdenie nového vlastníka o prevzatí vozidla, ktoré je podmienkou odpisu.

Viac informácií.

Prevod držby vozidla

Vlastník vozidla nemusí byť automaticky aj jeho držiteľom. Preto, ak chcete zmeniť jeho držiteľa, musíte o to požiadať na dopravnom inšpektoráte. Táto služba je poskytovaná aj elektronicky a opäť zaváži, či ide o prepis v rámci okresu alebo mimo neho.

Sťahovanie do druhého okresu

Ak ste majiteľom vozidla a sťahujete sa do iného okresu, musíte túto zmenu nahlásiť aj na dopravnom inšpektoráte v novom okrese. Zmenu musíte nahlásiť do 15 dní (aj elektronicky), no vozidlo pristaviť nemusíte. V pôvodnom okrese sa dohlasovať nemusíte.

Viac informácií.

Parkovanie a pokuty

Všetci účastníci dopravnej premávky sú povinní dodržiavať stanovené predpisy a nariadenia. Ich porušením môžu byť pokutovaní a to podľa aktuálne stanoveného sadzobníka. Pokuta za priestupok môže byť uložená v blokovom konaní alebo je postúpená pred správny orgán.

Parkovacia politika jednotlivých miest a obcí je v ich kompetencii.

Diaľničné a cestné poplatky

Používanie diaľníc (D) a rýchlostných ciest (R) je na Slovensku spoplatnené. Zakúpiť si môžete rôzne druhy elektronických diaľničných známok, ktoré vás oprávňujú cesty využívať. e-Známka sa kupuje vždy na jedno vozidlo a na určité obdobie. Získate ju v označených predajniach alebo na internete, na stránke eznamka.sk.

Platnosť

Cena

1 rok

50 €

30 dní

14 €

10 dní

10 €

 

Viac informácií.

Dopravné nehody a škodové udalosti

Pri dopravnej nehode (teda ak je niekto zranený, bol poškodený verejný majetok, vodič bol pod vplyvom omamných látok, škoda presiahla 3 990 € a iné) musí účastník (vodiči ale aj svedkovia) okamžite odstaviť auto a zavolať políciu. Ak je niekto zranený, účastník mu musí poskytnú adekvátnu pomoc a zavolať záchrannú službu. Miesto činu musí zostať nedotknuté, až do doby príchodu polície. Ak to nie je možné, hlavne pre ochranu života alebo plynulosť premávky, musí byť cesta uvoľnená a stopy nehody zaznačené.

Pri škodovej udalosti, teda ak je škoda na majetku zjavne menšia ako 3 990 €, musia účastníci zastaviť vozidlá a jeden druhému poskytnúť informácie o totožnosti a poistení a vyplniť a podpísať formulár. Ak bola škoda spôsobená inej osobe, táto osoba musí byť informovaná. Účastníci sa ďalej dohodnú na náhrade škody. Škodu účastníci následne nahlásia svojim poisťovniam. Nie je nevyhnutné volať políciu.

Viac informácií.

Emisná a technická kontrola a kontrola originality

Všetko vozidlá pohybujúce sa po slovenských cestných komunikáciách musia prejsť EK, TK a KO. Podrobiť sa im musia v pravidelných intervaloch na stanovených pracoviskách. Vozidlo môže byť spôsobilé, dočasne spôsobilé (len pri TK) alebo nespôsobilé na premávku. O tom, či má auto TK, EK sa môžete dozvedieť aj pomocou elektronickej služby. Pôvod vozidla a KO nájdete pomocou elektronickej služby.

Viac informácií o technickej a emisnej kontrole a kontrole originality.

Likvidácia vozidla

Ak ste sa rozhodli vyradiť vaše auto z evidencie, musíte to nahlásiť na dopravnom inšpektoráte, alebo pomocou elektronickej služby. Predložiť musíte vyplnenú žiadosť, potvrdenie o prevzatí od spracovateľa starých áut a správny poplatok.

Viac informácií.

Poistenie vozidla

Každé vozidlo pohybujúce sa po slovenských cestách musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti za škodu s niektorou z poisťovní. Z tohto poistenia sa kryjú škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. Poplatok musí uhradiť držiteľ vozidla. To, či máte PZP zaplatené sa dozviete pomocou elektronickej služby.

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je oprávnenie na vedenie motorového vozidla, ktoré musí mať každý vodič počas jazdy pri sebe. Na okresnom riaditeľstve Policajného zboru ho môže získať každý občan starší ako 18 rokov, ktorý zložil vodičské skúšky. Preukazy sú rozdelené do viacerých skupín podľa toho, aké vozidlo chce vodič viesť. 

Viac informácií.

Cestovanie do zahraničia

Pri cestovaní do zahraničia je dôležité, aby mali občania pri sebe cestovné doklady. V rámci EÚ a pričlenených krajín je možné cestovať len s občianskym preukaz, no mimo týchto krajín, musia mať Slováci pri sebe cestovný pas. Vopred sa treba oboznámiť aj s vízovou povinnosťou a inými náležitosťami, ktoré sú jedinečné pre každú krajinu.

Viac informácií.

Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko