Ústredný portál verejnej správy

Vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom

Nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID karta môže byť nosičom troch certifikátov. Kvalifikovaného certifikátu (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)*, certifikátu na podpisovanie (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a certifikátu na šifrovanie (SCA). Kvalifikovaný certifikát, ktorý je uložený na občianskom preukaze s čipom má platnosť 5 rokov, certifikát na podpisovanie a šifrovanie sa vydáva na dobu platnosti občianskeho preukazu – 10 rokov.

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu, ktorým sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe. Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu sa autorizujú právne úkony v elektronickej podobe pri komunikácii s orgánmi verejnej moci alebo komerčnými subjektmi.

Kvalifikovaný elektronický podpis na elektronickom dokumente zabezpečí možnosť overenia identity subjektu, ktorému elektronický podpis patrí, preukázania nemennosti údajov uvedených v dokumente a určenie zodpovednosti za podpis pripojený k elektronickému dokumentu.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebné disponovať kvalifikovaným certifikátom a aplikáciou na vytvorenie podpisu. Občiansky preukaz s čipom je certifikovaným prostriedkom, ktorý slúži ako nosič kryptografických kľúčov a kvalifikovaného certifikátu prostredníctvom ktorého je možné kvalifikovaný elektronický podpis vytvoriť (napr. v bezplatnej aplikácii QES).

Pri elektronických podaniach dostupných na portáli www.slovensko.sk, ktoré vyžadujú autorizáciu kvalifikovaným elektronickým podpisom, je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher, ktoré sú k dispozícii na https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Výnimkou sú podania na obchodný register a podpisovanie príloh pri elektronických službách JKM, pri ktorých je na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu nevyhnutná komerčná aplikácia požadovaná Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom vnútra SR. Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR na adrese http://www.minv.sk/?informacie-k-elektronickemu-podaniu.


Na stiahnutie:

 *Prijatím zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa pojem zaručený elektronický podpis zmenil na kvalifikovaný elektronický podpis.

Dátum poslednej zmeny: 8. 11. 2023
Dátum zverejnenia: 11. 12. 2013