Ústredný portál verejnej správy

ZEP – Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis (ďalej len „ZEP“) v zmysle Zákona č. 215/2002 (novelizovaný Zákonom 214/2008) o elektronickom podpise je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať podmienky podľa § 3 a §4, a Vyhlášky NBÚ č. 136/2009 o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku. 

Späť na zoznam