Ústredný portál verejnej správy

ZEP PUK

Bezpečnostnou ochranou vytvárania ZEP prostredníctvom eID je limitovaný počet nesprávne zadanej hodnoty ZEP PIN-u.  Po troch (3) nesprávne zadaných hodnôt ZEP PIN-u sa zablokuje možnosť použitia súkromného kľúča na vytvorenie ZEP-u. Odblokovanie je možné len prostredníctvom ZEP PUK-u.

Späť na zoznam