Ústredný portál verejnej správy

ZEP PIN

Bezpečnostný kód, pozostávajúci zo 6 čísel, ktorý slúži na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Späť na zoznam