Ústredný portál verejnej správy

Verejný kľúč

Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču.

Späť na zoznam