Ústredný portál verejnej správy

Univerzálne podanie

Je elektronická služba, ktorej predmetom je s využitím centrálnej elektronickej podateľne a ústredného portálu verejnej správy zabezpečiť časť administratívneho styku podľa § 2 písm. b) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. medzi podávajúcim a prijímateľom podania, spočívajúcu v jednosmernej elektronickej komunikácii od podávajúceho k prijímateľovi podania, ktorej účelom je odosielanie, prijímanie a potvrdzovanie prijatia podania.

Späť na zoznam