Ústredný portál verejnej správy

Tretí pilier dôchodkového poistenia

Je dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie príspevkovo definované, financované prostredníctvom kapitalizácie, vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia spravované súkromnými spoločnosťami – Doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami tzv. DDS.

Späť na zoznam