Ústredný portál verejnej správy

Tretí pilier dôchodkového poistenia

[]

Je dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie príspevkovo definované, financované prostredníctvom kapitalizácie, vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2005. Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník") spravované súkromnými spoločnosťami – Doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami tkzv.DDS. Viacej informácií nájdete tu.

Späť na zoznam