Ústredný portál verejnej správy

Štátna správa

Štátna správa sk

Je jedna z foriem základných činností štátu. Vykonávajú ju orgány štátnej správy v zmysle tzv. kompetenčného zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Na Slovensku sa štátna správa delí takto:

  1. ústredná štátna správa - vláda, ministerstvá a ďalšie ústredné orgány
  2. miestna štátna správaokresné úrady (od 1. októbra 2013)
Štátna správa tvorí spolu so samosprávou verejnú správu.
Späť na zoznam