Ústredný portál verejnej správy

Profesionálny rodič

Štátna správa sk

Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti - "Profi-rodičovstvo". Náhradnou starostlivosťou je podľa Zákona o rodine starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.

Späť na zoznam