Ústredný portál verejnej správy

Povinná osoba

Povinnou osobou na účely poskytovania elektornických služieb sa rozumie osoba v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Späť na zoznam