Ústredný portál verejnej správy

Povinná osoba

Povinnou osobou pre potreby poskytovania elektornických služieb sa rozumie osoba v zmysle §3, ods. 3. zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Späť na zoznam