Ústredný portál verejnej správy

Podpisovač

Aplikácia na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. Na portáli www.slovensko.sk je dostupná aplikácia D.Signer/XAdES.

Späť na zoznam