Ústredný portál verejnej správy

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Zoznamy kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedú orgány jednotlivých členských štátov EÚ. Odkazy na jednotlivé národné dôveryhodné zoznamy zverejňuje Európska komisia a je ich možné vyhľadávať na stránke Európskej komisie.

Späť na zoznam