Ústredný portál verejnej správy

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len NBÚ kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb.

Späť na zoznam