Ústredný portál verejnej správy

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len NBÚ akreditovaná certifikačná autorita.

Späť na zoznam