Ústredný portál verejnej správy

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Zoznam kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vedie Národný bezpečnostný úrad.

Späť na zoznam