Ústredný portál verejnej správy

JKM

Skrátený názov pre Jednotné kontaktné miesto. Funkciou jednotných kontaktných miest je vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného reigstra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Od 1. januára 2012 funguje v SR jedno elektronické JKM.

Späť na zoznam