Ústredný portál verejnej správy

JKM

[]

skrátený názov pre Jednotné kontaktné miesto. Funkciou jednotných kontaktných miest je napr. vybavovanie služieb výpisu z registra trestov, podávanie prihlášky na registráciu daňovníka na daňový úrad a prihlášky na zdravotné poistenie, ktoré doteraz vykonávali podnikatelia.

Späť na zoznam