Ústredný portál verejnej správy

IS PEP

Skratka pre informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, ktorý je súčasť služby E-kolok.

Späť na zoznam