Ústredný portál verejnej správy

Govnet

Vyhradená neverejná logická IP sieť, nezávislá na fyzickej infraštruktúre, ktorá je bezpečne oddelená od vonkajších sietí a vnútorných sietí subjektov verejnej správy; je určená na vzájomnú komunikáciu subjektov verejnej správy a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými osobami (internet, TESTA II, špecializovaní poskytovatelia ďalších služieb, verejnosť a pod.).

Späť na zoznam