Ústredný portál verejnej správy

Elektronický podpis

[]

Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať požiadavky §3 ods.1 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise. 

Späť na zoznam