Ústredný portál verejnej správy

Elektronické zdravotníctvo

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v celom systéme zdravotníctva. Legislatívny rámec elektronického zdravotníctva je vymedzený zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sa dozviete na tejto stránke.

 

Webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému je Národný portál zdravia. Prostredníctvom Elektronickej zdravotnej knižky portál ponúka občanovi aktuálne informácie o predpísaných liekoch a poskytnutých zdravotných výkonoch, výsledky laboratórnych vyšetrení, údaje o vykonaných očkovaniach...

 

Zdravotnícky pracovník nájde na Národnom portáli zdravia aktuálne informácie z oblasti legislatívy v zdravotníctve v SR aj v EÚ, databázy odborných článkov, prehľady odborných a metodických usmernení, ako i zoznam časopisov z oblasti medicíny a farmakológie dostupných v SR.

 

http://www.nczisk.sk/Kontakty/Kontaktne-centrum-NCZI/Pages/default.aspx NCZI - pre používateľov služieb elektronického zdravotníctva a lekárov, ktorí sa chcú pripojiť do systému

 

Call centrum NCZI

 

 


Späť na zoznam