Ústredný portál verejnej správy

Elektronická žaloba

Elektronická forma žaloby, ktorú je možné podať na portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Bližšie informácie nájdete na portáli e-Žaloby.

Späť na zoznam