Ústredný portál verejnej správy

Elektronická služba

Služba poskytovaná v elektronickej podobe pomocou informačno-komunikačných prostriedkov. Pre oblasť e-governmentu sú to služby verejného záujmu.

Späť na zoznam