Ústredný portál verejnej správy

Elektronická schránka

Elektronická schránka podľa zákona o e-Governmente je elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka umožňuje komunikovať občanom a podnikateľským subjektom s verejnou správou elektronicky. 

Späť na zoznam