Ústredný portál verejnej správy

Elektronická časová pečiatka

Informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená.

Späť na zoznam