Ústredný portál verejnej správy

Duševné vlastníctvo

Štátna správa sk

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. 

Späť na zoznam