Ústredný portál verejnej správy

Druhý pilier dôchodkového poistenia

Sporenie v II. pilieri je starobné dôchodkové sporenie, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti. 

Späť na zoznam