Ústredný portál verejnej správy

Druhý pilier dôchodkového poistenia

[]

II. pilier, sa správne terminologicky označuje ako starobné dôchodkové sporenie a osoby, ktoré sú v II. pilieri, sú sporiteľmi podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Späť na zoznam