Ústredný portál verejnej správy

Colný kódex

Štátna správa sk

Sú pravidlá Európskeho Spoločenstva, v ktorom sa ustanovujú a vymedzujú právne predpisy pre dovoz a vývoz tovaru medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Cieľom tohto kódexu je uľahčiť obchodovanie a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti na hraniciach.

Späť na zoznam