Ústredný portál verejnej správy

Bonding

[]

Znamená vytvorenie interpersonálnej (matka a dieťa) ale aj inej väzby (napr. na produktovú značku) na základe emócií alebo logických argumentov. V zdravotníctve je tento výraz používaný na označenie neprerušeného kontaktu matky s dieťatkom.

Späť na zoznam