Ústredný portál verejnej správy

BOK

Bezpečnostný osobný kód (BOK) slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami a pozostáva z kombinácie šiestich ľubovoľných číslic.

Späť na zoznam