Ústredný portál verejnej správy

BOK

Bezpečnostný osobný kód, ktorý spolu s občianskym preukazom s čipom slúži na potvrdenie totožnosti občana SR pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy, alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami a pozostáva z kombinácie šiestich ľubovoľných číslic.

Späť na zoznam