Ústredný portál verejnej správy

Biologická bezpečnosť

[]

Je ochranou pred biologickými procesmi. V podstate zabezpečuje ochranu ľudí pred mikroorganizmami, predovšetkým patogénnymi, spôsobujúcimi ochorenie.

Späť na zoznam